Prowadzimy własne badania naukowe w zakresach:

  • predyspozycji językowych uczniów,
  • predyspozycji uczniów do rozwiązywania testów językowych,
  • wpływu czynników społecznych na naukę języków obcych,
  • stosunku autonomii ucznia do jego wyników w nauce języków obcych,
  • wpływ słuchu fonetycznego na zdolności mówienia i rozwiązywania testów językowych,
  • wykorzystania narzędzi ICT w nauce języków obcych,
  • wpływu kontaktów z innymi kulturami na motywację i skuteczność uczenia się języków obcych,
  • związku dysfunkcji językowych z procesami komunikacji i rozwiązywania testów.

Poniżej wybrane publikacje:

Nauka języka – nowe wyniki badań

Dlaczego nie należy uczyć się słówek?