Dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej prowadzimy zajęcia indywidualne z dojazdem do domu ucznia.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzimy zajęcia w grupach. Bardzo ważne są interakcje oraz socjalizacja dziecka. Prowadzimy też zajęcia w przedszkolach. Oferujemy również zajęcia metodą total immertion.