Nowe szkolenia biznesowe w języku angielskim w naszej ofercie!

W naszej ofercie możecie Państwo  już oficjalnie znaleźć nową formę zajęć w języku angielskim, dedykowaną dla środowisk biznesowych oraz do indywidualnych zajęć ze średnią i wyższą kadrą menedżerską.

Szkolenia zostały już przeprowadzone pilotażowo w kilku firmach z bardzo pozytywnym skutkiem. Na życzenie udostępniamy opinie i referencje tych firm.

Zajęcia to obejmują nie tylko naukę języka ale przede wszystkim trening określonych umiejętności z zakresu następujących obszarów:

 1. Maslow’s Hierarchy of Needs.
 2. Handling Team Conflict.
 3. Has it become harder to balance work and family life?
 4. Financial Crisis.
 5. The importance of age over all other segmentation criteria.
 6. The socio-cultural framework.
 7. Flexible operations.
 8. Expanding management: The delicate art of sharing control.
 9. Operations management – an overview.
 10. What will the future workplace look like?
 11. Vroom and Yetton’s decision model.
 12. Managing innovation.
 13. What we can all learn from Amazon.
 14. Theory X and Theory Y.
 15. E&Y CEO on what makes global leaders successful.
 16. Perception and communication.
 17. Expectancy theory.
 18. Management: back to basics.
 19. Product portfolio analysis.
 20. Henri Fayol – administrative management.
 21. The role of business in society.
 22. Rational and non-rational decision-making models.
 23. Productivity and performance.
 24. The meaning and nature of job satisfaction.
 25. Survival and growth.
 26. The evolution of information systems.
 27. Organization development.
 28. Marketing strategy: top-down and bottom-up?
 29. Marketing mistakes: a failure to understand differences.
 30. Get stress out of your system.
 31. Second careers and the third age.
 32. The transcultural manager.
 33. The changing psychological contract.
 34. Global management of change.
 35. Corporate governance.
 36. Job design in historical perspective: an overview.
 37. Strategy and the multinational enterprise.
 38. Organizational learning.
 39. International financial learning.
 40. The product Trade Cycle.
 41. Leaders and followers.
 42. Social enterpreneurship
 43. Postmodern marketing.

Wszystkie szkolenia odbywają się w oparciu o materiały OXFORD University Press. Do materiałów i podręczników zapewniamy możliwość bezpłatnych ćwiczeń uzupełniających w systemie e-learning firmy OXFORD UP.

Oczywiście dla każdego Klienta przygotujemy dowolną kombinację wybranych szkoleń.

Zalecany czas spotkań / zajęć – 1.5 – 3 h tygodniowo.

Cena szkoleń – 180 – 300 zł za 6o min. w zależności od zakresu i ilości uczestników.
Cena nie obejmuje kosztów podręczników i materiałów Qxford University Press.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!