Szkoła językowa K2Lider.eu powstała w listopadzie 2008 roku.

Specjalizujemy się w kursach 1:1. Od samego początku istnienia szkoły prowadzimy teź kursy językowe w grupach, udzielamy korepetycji i przygotowujemy do egzaminów językowych na wszystkich poziomiach zaawansowania.

Współpracujemy z kadrą lektorów i nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do przygotowania zarówno dorosłych, jak też dzieci i młodzież.

Działając na bazie doświadczeń z lat poprzednich, współpracujemy z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, mającymi na celu rozwój intelektualny i społeczny dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza z organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój rodziny i społeczeństwa.

Uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach naukowych, stale podnosząc nasze kompetencje oraz prezentując własny twórczy dorobek w zakresie rozwoju kształcenia i nauki.

Od roku 2012  prowadzimy również zajęcia dla firm i środowisk biznesowych, zarówno w grupach, jak również indywidualnie.

Dla biznesu, oprócz tradycyjnych kursów i szkoleń językowych, posiadamy w ofercie szereg szkoleń i kursów w języku angielskim.

Od dnia 1.01.2017 szkoła jest własnością firmy:

The System Sp. o.o.
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa