Total Immersion – pełne ‘zanurzenie’ w język obcy

Jest bardzo wiele modeli nauczania języków obcych. Mówi się, że może być ich nawet około pięćdziesięciu. Każdy z nich ma niewątpliwe zalety. Niektóre opierają się na nauce słownictwa, inne na przyswajaniu na pamięć całych zdań i wyrażeń, a jeszcze inne na uczeniu się struktur gramatycznych. Bardzo wiele łączy też wszystkie te elementy. Jenak przede wszystkim ważne jest rozróżnienie metod nauczania właściwych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z najnowocześniejszych metod jest ‘total immersion’, która została zapoczątkowana w Kanadzie już w latach 60-tych XX wieku. Warto zauważyć, że metoda ta jest, można tak powiedzieć, uniwersalna. Może więc być stosowana zarówno w odniesieniu do dzieci, młodzieży jak i do dorosłych. Opiera się ona bowiem na całkowitej zmianie otoczenia osoby uczącej się na środowisko danego języka. A więc wszystko wokół nas zmieniamy np. na język angielski – język w telefonie, komputerze, wywieszamy kartki z nazwami przedmiotów w mieszkaniu, oglądamy filmy, słuchamy radia itd., wszystko w języku angielskim. Co istotne, wszystko jest od początku do końca wyjaśniane tylko w tym języku obcym. Ważne jest aby takie ‘zanurzenie się’ w język obcy trwało co najmniej 4 godziny za każdym razem. Oczywiście im więcej czasu tym lepiej. Pozwala to na bardzo szybkie przestawienie się na myślenie w danym języku a więc tym samym na automatyczne używanie go.

Najłatwiejszym sposobem nauki kilku języków jednocześnie jest oczywiście wychowywanie się w rodzinie dwu- lub wielojęzycznej. Wzrastanie w takiej rodzinie oprócz naturalnego uczenia się dwóch lub więcej języków jednocześnie umożliwia dzieciom wychowywanie się w wielokulturowości, co z kolei może się przełożyć na większą otwartość na świat i w przyszłości na karierę międzynarodową.

Jeśli chodzi o osoby, które nie wychowują się w rodzinach wielokulturowych, to warto powiedzieć, że wszystkiego można się nauczyć. Jak już wspomniałem metoda immersji jest bardzo skuteczna i może być stosowana w każdym wieku. Konieczne jest spełnienie określonych warunków, przestrzegania zasady porozumiewania się i wyjaśniania tylko w języku obcym i oczywiście minimalny czas zajęć na poziomie 4 godzin każdorazowo. Warto w języku obcym uczyć się wszystkiego, zarówno prognozy pogody, działań matematycznych jak również słownictwa specjalistycznego. Należy poruszać wszystkie sprawy z codziennego życia tak, aby stworzyć maksymalnie naturalne warunki do nauki.

Mariusz Paszko

Lektor języka angielskiego od 11 lat, wykładowca na wydziale anglistyki, konsultant z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania, planowania, doradztwa ścieżki kariery oraz budowania wizerunku osobowego. Doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak: IBM Polska, SEKOM, ComputerLand czy Alcatel. Odpowiadał w nich między innymi za analizę, wdrożenia i kastomizację systemów CRM (Customer Relationship Management).

  • Ekspert w Narodowym Teście IQ 2004 w TVN
  • Autor książki Mind Mapping. Jak ogarnąć całość, K2lider.eu, 2000
  • Ekspert ds. nauczania dzieci w programie TVP2 ‚Dookoła siebie’ Joanny Brodzik
  • Doktorant w zakresie kapitału ludzkiego
  • Prowadzi badania naukowe na temat skuteczności uczenia się języków obcych oraz predyspozycji językowych
  • Od 10 lat prowadzi szkołę języków obcych i sam też uczy języka angielskiego