Paszko Mariusz

Mariusz Paszko
Prezes Zarządu / Nauczyciel języka angielskiego

Od 12 lat nauczyciel języka angielskiego. Uczy indywidualnie i w grupach.
Przeprowadził badania naukowe na temat predyspozycji uczniów w zakresie rozwiązywania testów językowych z języka angielskiego oraz ogólnych predyspozycji uczenia się języka angielskiego.
Wykładowca na wydziale anglistyki Wszechnicy Polskiej TWP. Przedmiot – wykorzystanie narzędzi ICT (Information Computer Technologies) w nauczaniu języka obcego.

Przed założeniem szkoły językowej.
Wykładowca, konsultant z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania, planowania, doradztwa ścieżki kariery oraz budowania wizerunku osobowego. Doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak: IBM Polska, SEKOM, ComputerLand czy Alcatel. Odpowiadał w nich między innymi za analizę, wdrożenia i kastomizację systemów CRM (Customer Relationship Management).
Specjalista i wykładowca w obszarach zarządzania projektami. Prowadził szkolenia, warsztaty i wykłady na konferencjach naukowych i uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, IDG, CXO, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarządzanie Przyszłością Przedsiębiorstwa FUTURE 2002, Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy VALUE 2003, Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy SUCCESS 2004 i inne). Publikował w fachowych pismach dla menedżerów i kadry zarządzającej: MANAGER, Miesięcznik Stowarzyszenia Project Management Polska (PMI i IPMA). Stąd też szczególną uwagę przywiązuje do efektywności nauczania języków oraz zaplanowanego, projektowego podejścia do procesu kształcenia.

Hobby: języki obce, wymyślanie nowych rozwiązań, starożytne kultury, sztuki walki, psychologia.

 

Maciej Dymitrowski
Psycholog

Psycholog z 13-letnim doświadczeniem. Od 10 lat prowadzi prywatną praktykę.

Służy wiedzą i doświadczeniem przy opracowywaniu programów dydaktycznych. Zajmuje sie też psycholingwistyką. Diagnozuje możliwości temperamantalne w nauce języków obcych. Dostosowuje programy nauczania do indywidualnych możliwości.

Ukończył studia na SWPS w Warszawie uzyskując dyplom magistra psychologii klinicznej. Obecnie jest w trakcie studiów w Podyplomowej Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralno Poznawczej w Warszawie. W czerwcu 2016 roku kończy Podyplomowe Studia na kierunku Psychodietetyka w SWPS w Warszawie.

Podczas swojej 13-letniej praktyki zawodowej pracował z setkami ludzi. Spotyka się z szeroką gamą problemów dotyczących różnych sfer życia zawodowego i prywatnego.

Hobby: muzyka, gra na instrumentach strunowych, religioznawstwo, medycyna naturalna.

Strona internetowa Praktyki Macieja Dymitrowskiego – www.dymitrowski.pl

 

_MG_1448x_dyplom

Anna Shevchenko
Kierownik Biura

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się rozliczaniem i kontrolą pracy lektorów, sporządzaniem raportów i zestawień, pozyskiwaniem klientów, przygotowywaniem ofert i prezentacji, tłumaczeniami oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych dla dzieci. Uwielbia pracę z dziećmi.

Doświadczenie zawodowe zdobyła wykonując podobne zakresy czynności na stażach oraz współpracując z kilkoma firmami.

Hobby: książki, gotowanie, podróże, sport, rozwój osobisty, zdobywanie nowych umiejętności.

 

Lektorzy

K2Lider.eu współpracuje z zespołem około 30 lektorów i tłumaczy. Są to osoby dobrze przygotowane językowo i dydaktycznie. Stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Systematycznie wprowadzamy nowe podręczniki aby język, którego uczymy, był jak najbardziej współczesny.

Pracujemy w oparciu o systemy e-learning firmy Oxford University Press i każdy lektor jest przeszkolony w zakresie ich użytkowania. Umożliwia to korzystanie z urządzeń multimedialnych, komputerów, internetu oraz smartfonów, aby jak najbardziej zaangażować ucznia w proces przyswajania języka obcego.

Zapisz

Zapisz